اون قدیم قدیما
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

مامان بزرگم همیشه میگفت نامزدبازی اون موقعا خیلی بیشتر مزه میداد هر چند که همیشه میگفتیم نه خیر شما هنوز فکر اون موقع هستین فرق میکنه حالا ولی حالا بعضی وقتا فکر میکنم راست میگفت اونجوری هم بامزهتر.

مثلا" می گفت وقتی نامزد میکردیم دیکه تا روز عروسی یعی میکردیم شوهرمون نبینتمون بعد پسر از حول میرفته دیواری که دختر توش هست رو سوراخ میکرده تا بتونه از تو اون سوراخ یه ذره ببینتش.یا مثلا"همین که میومده کنار دختر سریع دختر چادر میپوشیده و سفت میگرفته حالا هی این زور و اون زور تا بلکه این پسر بتونه یه دست به صورتش بکش.

بعد از عروسی ١ هفته عروس و داماد باید میموندن تو اتاق و .....

حتی غذاشون هم میبردن اونجا وقتی هم کاری میکردن مثلا"نصف شب باید غسل میکردن اون موقع که اینجوری لوله آب گرم نبوده گس همه عالم و آدم میفهمیدن و نوکر کلفتا بیدار میشدن که عروس داماد وقت حمامشون هست

حالا خیلیی فرق کرده و تا شب عروسی هر چند ممکن باکره بودنت رو حفظ کنی ولی خیلی چیزا بیمزه شده.ولی یه چیزی هم هست تو دوران نامزدی این کارها خیلی حال میده و نباید از دست بدیمشچشمک