تولدم مبااارک
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ آذر ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اول اینکه دیشب خونه دختر خالم میخواستیم بریم فلفولی بهم گفت میشه نری یه شب تو خونه بمونیم دلم واسش سوخت تا حالا اینجوری نگفته بود گفتم باشه.عصر خانم بزرگ زد گفت میخوای چی کار کنی گفتم واسه فردا که میخوایم بریم بیرون و تولدمه میخوام برم آرایشگاه به ابروهام یه صفایی بدم گفت نمیخواد بری من امشب میام اونجا و واست صفا میدم من هم از خدا خواسته گفتم باشه.7 که داشتم میرفتم خونه باز خانم بزرگ زنگ زد که کجایی گفتم تو راهم دارم میرم خونه گفت نزدیک امرتس مال نیستی گفتم میخوای بیام دنبالت گفت نه دیگه حالا خودمون میایم.منم گفتم آره منم خستمه خودتون بیاین.

خسته و کوفته رسیدم خونه.ممانم گفت کیهههههه گفتم منم مامان در رو باز کرد دیدم چیتان پیتان کرده یه رژ قررررررمز هم زده بود من هم یواشکی گفتم مهمون داریم؟(تو دلمم فحش میدادم کی الان اومده من می خوام استراحت کنم) گفت نه گفتم کی اومده ؟ اومدم تو دیدم همه جا تاریکه گفتم می خوای بری بیرون؟ یهو شوهر یکی از فامیلامونو دیدم منم تعجب خدایاااا این اینجا چی کار میکنه رفتم جلوتر دیدم یک عدد کیک با شمع روشن و کاااادو رو میز باز هم من خنگگگگگگگگگگ خدایا اینجا چه خبره یهوووو یک لشششکرررررررر ملت جیغ زدن و من هم قیافم عین میمون پخته شده بود و ملت اووووووو کلی به خودشون رسیده بودن نیشخند و سورپراااایز از همش بیشتر فلفولی عزیییزم واسه خاطر من مرخصی گرفته بود و شوهر دوستم باز زودتر از سر کار اومده بوود  خلااااصه که کلییی حال کردم از خوشحااالی داشتم سکتتتتتته میکردم .نقشش رو هم خااانم یزرگ عزیزم کشیده بود.مرسی عزییییزمماچ

تازه فلفولی خونه رو هم با بادکنک و از این جینگولکای 22 بهمن تزیین کرده بود قهقهه کلاه تولد هم خریده بودن

جاتون خالی کادو هم فلفولی بهم یه گوشی آی فن داد (سلاام سنی من هم به جمع با کلاسا پیوستم نیشخند)

عکس بالایی هم عکس کیکم هست که کیک بستنی بسکن روبینز بود و خووووششمزه.

شام هم رفتیم ریم البوادی

ایشالله 120 سال زنده باشم شما هم زنده باشی تولد 120 سالگیمو با فلفول یهمین جا تو همین وبلاگ جشن بگیرم (هان چیه مگه آرزو بر جوانان عیب نیییییست)

سنی عزیز و مهربونم سالگرد ازدواجتون مباااارک امیدوارم که همیشه خوشبخت باشین و سالیاااان سااال با بچه هاتو و شوهرتو نوه هات و نویده هات و نبیره هات و ندیده هات زندهههه باشین و شاااد و خوشحاااال خواهرررررررر.