فلفل به لندن می رود
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

بالاخره با هزارو یک بدبختی ویزام درست شد.

دیروز پرواز داشتم اونم با وی.ای.پی ما هم که همش با آسمان سفر کرده بودیم یهو گفتن بیا بشین فرست کلاس طیران امارات.اولش که جاش فرق میکرد یادم افتاد هر بار میرم و میام هی باهاشون سر اضافه بار چونه میزنم .آقا تو رو خداااا ١٠ درهم کم کن جون من،ندارم کم کن دیگهه..

ولی اینجا خودمم باورم شده بود که یه آدم مهمی هستم.من و فلفولی رو بردن تو یه اتاق شیک گفتن چی میخورین منم از ترس پولش گفتم هیچی ولی فلفولی کافی سفارش داد منم دعواا حالا الان نمیشد نخوری اینجا گرون مگه نمیدونی.

فلفولی:هر چی باشه میدم اومدم اینجا حتما" باید کافی بخورم.

فلفولی واقعا" رفته بود تو حس انگار داداش کوچیکه اوباما.واسمون کلی کیک. میوه و اینا اوردن عین آسمان یه ذره بیشترچشمک همشم رو سرویس بود پولی نبود .

بعد یه آقایی اومد دنبالم و منم با فلفولی خداحافاظی کردم و رفتیم.آقاهه منو تا کنار هواپیما برد و فرتی سوار شدم .یه کابین بود واسه خودم روبروم یه تلویزیون یه چراغ خواب یه آینه آرایشی و چند تا کرم.یه سبد پر از شکلات و چیپس.کنارم یه بار کوچولو که چند تا نوشابه و آب بود.و پتو و بالشت و تشک.ویه تلویزیون کوچیک که هر غلطی میخواستم بکنم با اون میکردم.صندلیم ماساژ هم میداد اگه دوست داشتی اول واسم اب میوه تازه اوردن .تلویزیونش کلی فیلم بود که میتونستی انتخاب کنی و همچنین کانالهای تلویزیونی هم بود.اولش نمیدونستم باید چی کار کنم با هزار فلاکت تونستم اینا رو کشف کنم .

مثلا" میخواستم در کابینم رو ببندم بلد نبودم هی زور میزدم بسته نمیشد تا اینکه بعد متوجه شدم با اون تلویزیون باید این کار رو بکنم.خیلی راحت بود و اصلا"متوجه زمان سفرم نشدم.تا اینکه رسیدم تو فرودگاه پر هندی و پاکستانی بود عین تو فیلما که تروریستا رو نشون میدن.وقتی بارم رو برداشتم یهو دیدم یه خانم با سگش دارن قدم میزنن سیاه و گنده بود اومد به طرفم منم فرار .ولم نمیکرد که یهو صاحبش داد زد که چرا فرار میکنی این داره کارش رو انجام میده.تازه٢زاریم افتاد که این آقای سگ پلیس تشریف دارن.وقتی اومدم بیرون هیچ کس نیومد دنبالم گوشیم هم آنتن نمیداد ۴۵ دقیقه میگشتم که گوشیم زنگ خورد و های های گریه کردم کلی دلم گرفت آقای راننده اسمم رو گرفته بود دستش و از ٢ ساعت وایساده بوده ولی من کور ندیده بودم.خیلی حرف زدم ببخشید.

,